O nama

Profil

Kompanija TMD Hanibal d.o.o. nastala je 1. septembra 1999. godine, kada privatizuje dio tadašnje Tvornice motornih dijelova - “TMD Gradačac” i otvara proizvodni pogon – alatnicu. Alatnica TMD Hanibal d.o.o. osnovana je sa tendencijom implementacije vrhunske tehnologije kako bi se ispunili visoki standardi kvalitete zahtijevani od strane kupaca. U startu smo se nastojali diverzificirati sa načinom odgovora na potrebe naših klijenata koncentrirajući se na proizvodnju manjih i visokospecijaliziranih šarži čime smo se uspješno isprofilirali u kompaniju koja na najbolji i najbrži mogući način odgovara na potrebe naših partnera.

Kvalitet na prvom mjestu - Naš stručan tim inženjera i radnika sa preko 20 godina iskustva garantuje najbolji kvalitet obrađenih površina odabirom prikladnih režima rezanja, te pažljivim procesom planiranja izrade dijelova.

Vršimo slijedeće usluge mašinske obrade: Struganje, Glodanje, Brušenje, Izrada zupčanika sa pravim i kosim zupcima, pužnih parova po uzorku kupca ili crtežu, Izrada svih vrsta lančanika, ožljebljenih vratila i osovina, Izrada steznih naprava za obradne centre, Bušenje, Usluge varenja, Termička obrada metala, Mjerenje na 3D mjernoj mašini Zeiss uz mogućnost izdavanja mjernog izvještaja, Rezanje, Štosovanje, i dr.

Poslovni partneri

U naše kupce se ubrajaju klijenti iz Njemačke, Austrije, Holandije, Švedske, Švicarske, Slovenije, Hrvatske, i mnogih drugih zemalja. Firme sa kojima surađujemo su prepoznale naš potencijal, koji se ogleda u beskompromisnom kvalitetu, profesionalnom odnosu i prihvatljivim cijenama.

Naša misija je pružanje kvalitetnih usluga mašinske obrade a naša uska specijalizacija su obrade visoke tačnosti i kvaliteta obrađenih površina bilo da se radi o serijskoj ili pojedinačnoj proizvodnji.

Vizija: Postati jedan od vodećih partnera kompanijama Europske Unije u oblasti mašinske obrade metala, a biti i odgovoran partner kompanijama u nastojanju što veće optimizacije njihovih cjelokupnih procesa.

Naš cilj je postati razvojni partner firmama zemalja Europske Unije. Usmjeravajući pažnju na ciljeve naših kupaca i prepoznavajući potrebe, naš tim je spreman odgovoriti na zahtjeve naših kupaca i ponuditi najbolje rješenje. Kao mlad i motiviran tim, mi želimo da se isprofiliramo i postanemo jedan od vodećih brendova na nacionalnom tržištu u našoj industriji, dok za ino kupce želimo biti jedan od primarnih dobavljača po pitanju povjerenja i kvaliteta usluga koje vršimo. Na odličnom smo putu odgovornosti jer u našoj srži je kultura poštenja i rada među zaposlenicima, gajimo korporativnu politiku otvorenosti što naši kupci kod nas i cijene najviše. Kao mehanička organizacija posvećeni smo razvoju gotovih proizvoda i ideja o optimizaciji procesa naših klijenata, aktivno vršimo razradu projekata sa njima i konstantno evaluiramo proizvodne metode da bi bili što efikasniji.

Naš tim čini oko 40 radnika, od toga 3 mašinska inženjera, 5 administrativnih radnika, 20 iskusnih CNC tehničara za obradne centre, 10 iskusnih CNC tehničara za struganje, kao i brusača, alatničara i bravara.

TMD Hanibal je uspostavio ciljeve u pravcu daljeg razvoja kako bi obezbjedilo veću zastupljenost na tržištu i ispunjenje specifičnih zahtjeva i očekivanja kupaca.
Posjedujemo sljedeće certifikate: ISO 9001 i ISO 14001.

Historija

Kompanija TMD Hanibal d.o.o. nastala je 1. septembra 1999. godine, kada privatizuje dio tadašnje Tvornice motornih dijelova - “TMD Gradačac” i otvara proizvodni pogon – alatnicu. U startu smo se nastojali diverzificirati sa načinom odgovora na potrebe naših klijenata koncentrirajući se na proizvodnju manjih i visokospecijaliziranih šarži čime smo se uspješno isprofilirali u kompaniju koja na najbolji i najbrži mogući način odgovara na potrebe naših partnera.

1999

Naš tim

Upoznajte naš tim sastavljen od stručnih i ambicioznih mladih ljudi

Advija Hanić

Direktor, vlasnik

Armin Hanić

Zamjenik direktora

Faruk Hadžić

Tehnički direktor

Edin Ibreljić

Mašinski inženjer, CNC programer

Elmin Taletović

Mašinski inženjer

Merima Bajramović

Menadžer za računovodstvo i finansije

Nejra Hanić

Asistent u sektoru računovodstva i finansija

Azra Đulić

Ekonomista, projekt koordinator

Certifikat

TMD-Hanibal je uspostavio ciljeve u pravcu daljeg razvoja kako bi obezbjedilo veću zastupljenost na tržištu i ispunjenje specifičnih zahtjeva i očekivanja kupaca. U skladu s tim posjedujemo sljedeće certifikate: ISO 9001 i ISO 14001.

ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Posjedujemo dokaz kvaliteta – certifikat Sistema menadžmenta kvaliteta ISO 9001:2015 koji izdaje nezavisno međunarodno certifikaciono tijelo. TMD Hanibal posluje po međunarodno priznatim standardima. ISO 9001 certifikat dokazuje visok nivo usklađenosti kvaliteta bitan za sve međunarodne tendere i ugovore. Posjedujemo certifikat ISO 14001 - međunarodno dogovoren standard koji postavlja zahtjeve za sistem upravljanja zaštitom okoliša.

ISO 9001
ISO 14001

Poslovni partneri

Zašto mi?

Prezentacija / Katalog
(u izradi)

Scroll to Top